Translate

Wednesday, March 20, 2013

แปรงฟันทุกวันทำไมฟันเหลือง จะแก้ไขอย่างไร


คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการแปรงฟันว่าจะช่วยทำให้ฟันขาวใสขึ้น ซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิด เพราะประโยชน์ที่ได้รับจากการแปรงฟันจริง ๆ คือช่วยกำจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ที่ตกค้างออก ช่วยให้ปากสะอาดและมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคในช่องปากลดลง โดยเฉพาะโรคเหงือกอักเสบ และโรคฟันผุ การแปรงฟันไม่สะอาดแก้ปัญหาของสีฟันที่ไม่ขาว ซึ่งอาจเกิดจาก การได้รับยา หรือจากคราบอาหาร หรือคราบบุหรี่ได้ ซึ่งหากเป็นจากคราบอาหารหรือคราบบุหรี่ ทันตบุคลากร  ก็สามารถช่วยขัดออกได้โดยไม่ยาก

ที่มา : 101 ปัญหาช่องปาก หนังสือสำหรับประชาชน กองทันตสาธารณสุข

0 comments:

Post a Comment