Translate

Sunday, May 5, 2013

ฟันที่อุดแล้วปวด ควรทำอย่างไร


ฟันที่อุดแล้วปวดส่วนมากเกิดได้ 2 ลักษณะคือ มีการผุเกิดขึ้นใหม่ที่ขอบของวัสดุที่อุดแล้วหรือเกิดจากการเอาส่วนที่ผุออกจากรูผุได้ไม่หมด ซึ่งคนส่วนใหญ่จะติดว่า อุดฟัน แล้วจะไม่ผุอีก จึงไม่ค่อยให้การสังเกตหรือดูแลฟันซี่ที่อุด ปล่อยให้การผุเกิดขึ้นลุกลามต่อเนื่องเข้าสู่ชั้นเนื้อฟันที่อยู่ใกล้กับชั้นของโพรงประสาทฟัน หรือผุถึงโพรงประสาทฟันทำให้เกิดอาการปวดขึ้น การแก้ไขคงต้องได้รับการตรวจว่าการผุลุกลามไปมากเพียงใด หากไม่ถึงโพรงประสาทฟันการรักษาทำโดยการอุดฟัน  แต่หากการผุถึงโพรงประสาทฟันก็ต้องรักษาโพรงประสาทในรากฟัน และตัวฟันก่อนจะอุดฟันได้

0 comments:

Post a Comment